КНИГИ Изтегли "Анархията в ежедневието" оттук!

Книга: Анархията в ежедневието от Стефан Молиню

Everyday Anarchy

С радост представям първата преведена книга, която публикувам в този сайт: „Анархията в ежедневието“ на Стефан Молиню. Това е кратка книжка, основната тема в която е противоречивото отношение, което имаме спрямо доброволността в живота ни. От една страна искрено желаем и дори сме готови да се борим до смърт за свободата и доброволните отношения в ежедневния си живот, но от друга ненавиждаме свободата и доброволността на политическо ниво, т.е. на ниво отношенията ни с хората като цяло. Отказваме да видим и дори одобряваме инициирането на насилие срещу невинни.

В кратката (65 стр.) книжка са представени компактно позициите на анархизма по редица ключови въпроси, адресирани са редица често срещани критики и се отправят сериозни предизвикателства към текущия политически ред. Убеден съм, че ще е интересно предизвикателство за мислещите хора в България.

Книгата може да свалите от тук.

 

Ето и съдържанието на книгата:

Въведение ……………………………………………………………………….4

Анархията в ежедневието ……………………………………………………..7

Колебание и тесногръдие ……………………………………………………..9

Анархизмът и историята ……………………………………………………..11

         Анархията и колебанието ………………………………………….13

Политиката и личният интерес …………………………………………….13

       Личен интерес и експлоатиране ………………………………………14

        Бароните-разбойници …………………………………………………15

Анархията и политическите лидери ………………………………………18

Анархията и „Проблемът на общата собственост” ………………………20

Анархията и демокрацията …………………………………………………..25

Анархията и насилието ……………………………………………………….28

Анархията и войната …………………………………………………………..29

Анархия и защита ………………………………………………………………34

Анархия и морал …………………………………………………………………37

Анархия и образование ………………………………………………………38

Анархия и реформи ……………………………………………………………40

Анархията и изключенията ……………………………………………………..42

Анархизмът и политическите реалности ……………………………………..45

Социалните предизвикателства и анархизма ………………………………51

       Анархизмът и академичните среди …………………………………..52

       Академичните среди и доброволността …………………………….57

      Анархията и социализирането ………………………………………60

Анархизмът и последователността ……………………………………….64

Послеслов ………………………………………………………………………65

Добави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *