Заглавията, които Айн Ранд дава на трите части на „Атлас изправи рамене“, провъзгласяват нейното настояване, че логически противоречия не могат да съществуват. В разрез с това, заглавието на