У хората има огромен страх или, за да сме точни, голямо желание по отношение на изоставянето на тази системата, когато съществува възприятието, че вместо това можем да я