В тази статия ще разгледаме някои от основните идеи на Хърбърт Спенсър, изложени в книгата му „Social Statics“, по-конкретно тези свързани с ролята и смисъла на съществуване на