Темата за насилственото отнемане на имущество под формата на различни данъци и налози е ключова за либертарианството („данъците са кражба“). Ако вземем предвид скептичното отношение към начина на