В тази статия ще разгледаме някои от основните идеи на Хърбърт Спенсър, изложени в книгата му „Social Statics“ – икономическите му идеи, които отписват труда на Кейнс преди