Едно от наистина трагичните погрешни разбирания за анархизма е степента, в която той се свързва с насилието. Насилието, по стандартна дефиниция, е инициирането на употребата на сила. (Думата