С тази кратка статия искам да адресирам две нагласи в обществото ни с не малка подкрепа, включително от публични личности. Едната е, че българите сме народ с робска