Подсказка: просперитетът изисква свобода. Бедността все още е сред нас*. Въпреки огромните иновации в земеделието и индустрията, тя упорства. Но защо? Защо някои хора страдат от бедност през