Когато се каже Древен Рим или Римска Империя за много хора най-силните асоциации са свързани с римските сгради (амфитеатри, театри, бани (терми), крепости, акведукти), пътища, кръстосващи цялата империя