Клишираната представа за типичния анархист се появява малко преди Първата световна война, което, ако се замислите, е много интересно. Стереотипният анархист е обрисуван като трескав, провалил се човек,