Freedom.bg е един проект за популяризиране на идеите на най-хуманния подход към света. Той е познат под много имена през вековете, като всички са малко или повече опетнени